Milí zákazníci od 24.5. do 28.5. budu mimo Prahu i ateliér. Nechávám otevřený svůj obchod,

avšak nově vzniklé objednávky v tomto období počátkem 24.5. budou zabaleny a odeslány až 29.5. Pro jakékoliv dotazy budu stále na emailu nebo ig. Rouzee

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Během nakupování na stránkách www.rouzee.cz vás vyzvu k vyplnění některých z vašich osobních údajů. Ty jsou nezbytné pro splnění podmínek k vyřízení vaší objednávky. Ale nebojte se. Velmi dbám na ochranu vašich osobních údajů, které používám pouze ke komunikaci a zasílání vámi zakoupeného zboží. Rozhodně je neposkytnu třetím stranám a budou v bezpečí proti zneužití. Tým malých medvídků s vykutáleným právnickým vzděláním pro vás sepsal kompletní znění pro ochranu vašich osobních údajů a jejich zpracování.

 

Kontaktní údaje a totožnost správce

 • Správcem Vašich osobních údajů  podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Kateřina Slabá se sídlem S.K. Neumanna 4361, Litvínov, IČO: 8783438, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Mostě (dále jen „správce“).
 • Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování Úvalská 654/26, Praha 10, 100 00, email katkaallydesign@gmail.com, telefon 420 605 027 497.
 • Zákonný důvod zpracování osobních údajů
 • Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“).

 

Účel zpracování osobních údajů

 • Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy.
 • Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu uvádět správně
 • Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

 

Doba uložení osobních údajů

 • Doba, po kterou budou Vaše osobní údaje správcem uloženy, je 10 let.

 

Práva subjektu údajů

 • Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.
 • Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.
 • Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce splnit.

 

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 • Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 • Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
 • Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

Závěrečná ustanovení

 • Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 • Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 
Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 8. 2023.